Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BeWooden Company s.r.o, REGON: 037 71 504 z siedzibą Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Krajský soud v Ostravě pod numerem C 61227 ( dalej tylko „BeWooden“), która jest administratorem sklepu internetowego BeWooden http://bewooden.pl („ portal internetowy Bewooden“). Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje dane osobowe zawierające nazwę firmy, imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres do faktury („Dane osobowe“) zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych BeWooden w celu:
-      proponowania rabatów na produkty i usługi BeWooden i innych ofert. (spółka BeWooden może oferować rabaty na swoje produkty oraz polecać zestawy produktów).
 
-       działań marketingowych, które mogą obejmować wykorzystanie danych osobowych w celu informowania o nowych produktach i usługach spółki BeWooden.
 
Spółka BeWooden przetwarza dane osobowe w wyżej wymienionych celach w ciągu 5 lat od czasu udzielenia zgody dla każdego pojedyńczego celu lub do czasu wycofania zgody. Spółka BeWooden jest upoważniona do przechowywania Danych osobowych ponad wyżej określone ramy czasowe, o ile stanowią tak odpowiednie przepisy prawne.
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wymienionych celach lub tylko w niektórych z nich, można kiedykolwiek wycofać, klikając w link „zrezygnuj“ i zaznaczając odpowiednie pola. Spółka BeWooden po odwołaniu zgody przestanie przetwarzać dane osobowe.
 
Potwierdzam, że jestem świadomy/a swojego prawa do żądania dostępu do moich danych osobowych, zmiany lub usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych i mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych. Jestem świadomy/a, że mogę skorzystać z wszystkich wyżej wymienionych praw pisemnie za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych spółki BeWooden, telefonicznie pod numerem +48 530 356 977 lub drogą e-mailową na shop@bewooden.pl, oraz że mam prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego urzędu odpowiadającego za ochronę danych osobowych.

Potwierdzam, że zaznaczeniem pola „zgadzam się“ wyrażam dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
 
Nie przegap nowości!
Podaniem wyżej wymienionych danych osobowych wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę BeWooden Company s.r.o. w celu wysyłania newsletterów zawierających nowości i informacje o produktach i usługach spółki BeWooden Company s.r.o. i potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych które są dostęmne tutaj: zde i są dla mnie w pełni zrozumiałe. Jestem świadomy/a, że kiedykolwiek mogę wycofać swoją zgodę klikając w link w informacyjnym newsletterze, który jest oznaczony jako "zrezygnuj z otrzymywania newslettera"
Koszyk
Razem 0 PLN z VAT
Przejdź do koszyka